• Diğer

Genel

Cezaevinde işkenceye öldürdüler

Türkiye\'nin \'Diplomatik Güvence\'yle Özbekistan\'a iade ettiði Zayniddin cezaevinde iþkence sonrasý hayatýný kaybetti.

1 Aralık 2010 00:01
-A

+A

Türkiye\'nin resmi bir güvence altýnda verdiði Askarov Zayniddin Abdurrasuloviç Özbekistan\'da bulunan bir cezaevinde iþkenceyle hayatýný kaybetti. Askarov Zayniddin\'in cezaevinde iþkenceyle ölümünü, Özbekistan\'a iade edilmemesi için uzun uðrraþlar veren MAZLUMDER duyurdu. 39 yaþýndaki Özbek vatandaþý ülkesinde yaþadýðý baský ve Özbekistan Devlet Baþkaný Ýslam Kerimov\'a muhalifliðiyle biliniyordu. Zayniddin Askarov, 10 seneden beri hapiste bulunuyordu ve sýk sýk iþkence gördüðü basýna yansýmýþtý.

TÜRKÝYE\'DE ÝKEN KERÝMOV\'A SUÝKAST ÝLE SUÇLANMIÞTI!

Askarov\'un Türkiye\'de bulunmaktayken 16 Þubat 1999 tarihinde Ýslam Kerimov\'a yönelik Taþkent\'te bir bombalý suikast düzenlenmiþ ardýndan Ýslam Kerimov, suikasti fýrsat bilerek ülkede bulunan muhalifleri sindirmeye baþlamýþtý.

Ýslam Kerimov, suikasttan Erk Partisini de sorumlu tuttu ve bazý parti mensuplarýný suçladý. Suçlananlar arasýnda yer alan Rustam Mamatkulov Kazakistan\'da, Askarov Zayniddin Abdurrasuloviç ise Türkiye\'de bulunuyordu.

Suikast yaptýðý iddia edilen Askarov Zayniddin Abdurrasuloviç\'in bombalama olay tarih ve saatindeTürkiye\'de ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Baþkaný Av.F.Bülent Yýldýrým ile Kýrgýzistanlý bakan ve heyeti arasýnda tercümanlýk yaptýðý birçok delil ve þahitle ispat edilmiþti. 

Daha sonra Özbekistan\'ýn talebi üzerine Rustam Mamatkulov 03.03.1999 tarihinde Türkiye\'ye giriþ yaparken Yeþilköy Hava Limanýnda, Askarov Zayniddin Abdurrasuloviç ise 05.03.1999 tarihinde gözaltýna alýndý. Bunun üzerine MAZLUMDER\'e müracaat ettiler.

MAHKEMEDE TÜRKÝYE\'DE BULUNDUÐUNU ÝSPATLADI AMA..

Askarov Zayniddin Abdurrasuloviç 12 Mart 1999 tarihinde Bakanlar Kurulu\'nun onayý ile Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan Özbekistan\'a iadesi istemiyle dava açýldý. 15 Mart 1999 tarihinde Fatih 5.Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapýlan ilk duruþmada, Askarov Özbek asýllý Kýrgýzistan vatandaþý olduðunu, kendisine isnat edilen suçlarla hiçbir ilgisinin olmadýðýný ve olaylar sýrasýnda Türkiye\'de bulunan Kýrgýz bakana tercümanlýk yaptýðýný ispat etmesine, avukatlar tarafýndan hazýrlanan 100 sayfalýk ilk dosyada iade talebinin tamamen siyasi olduðu, Askarov\'un muhalif olduðu için istendiðinin ve iade edilirse aðýr iþkencelere uðrayacaðý ve hatta idam cezasýna çarptýrýlabileceði anlatýlmasýna raðmen iadesine karar verildi.

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

  • ÇOK OKUNANLAR
  • ÇOK YORUMLANANLAR

ARŞİV